180 mm suutükiraud Lehtmast. Juuli 2009 - august 2012

180 mm suurtükiraua väljakaevamine Lehtma sadamas ja transport Tahkunasse. Foto Marek Põld, Mart Mõniste.

ERR Uudised: Hiiumaal kaevati välja kahuritoru

Viimati muudetud: 03/10/2017